Изборник Затворити

Органи управљања

Директор:

Владимир Томашевић, професор физичког васпитања

Помоћници директора:

Слађана Илић, професор економске групе предмета

Секретар:

Данијела Мијаиловић, дипломирани правник

Стручни сарадници:

Зорица Милошевић, психолог

Марина Кричак, педагог

Рачуноводство:

Славица Анђелић, шеф рачуноводства

Душица Вучковић, благајник

Библиотекари:

Гордана Лукић

Школски одбор:

Катарина Антић – председник (представник запослених)

Гордана Милојевић (представник запослених)

Јасмина Црноглавац (представник запослених)

Соња Дутина (представник локалне самоуправе)

Катарина Симовић (представник локалне самоуправе)

Зорица Весић (представник локалне самоуправе)

Александра Максимовић (представник Савета родитеља)

Биљана Раденковић (представник Савета родитеља)

Јелена Ивановић (представник Савета родитеља)