Изборник Затворити

Правно-пословни техничар-Испит

Питања за припрему испита по годинама и разредима

Први разред

Правно пословни техничар - Први разред

Преузми

Верска настава

Вештине комуникације

Географија

Грађанско васпитање

Екологија и заштита животне средине

Енглески језик

Историја

Математика

Рачунарство и информатика

Савремена пословна кореспонденција

Српски језик и књижевност

Други разред

Правно пословни техничар - Други разред

Преузми

Верска настава

Енглески језик

Историја

Кореспонденција и правни послови

Латински језик

Математика

Радно право

Српски језик и књижевност

Увод у привредно право

Трећи разред

Правно пословни техничар- Трећи разред

Преузми

Верска настава

Грађанско васпитање

Енглески језик

Кореспонденција и правни послови

Математика

Правни поступци

Принципи економије

Радно право

Српски језик и књижевност

Четврти разред

Правно пословни техничар - Четврти разред

Преузми

Верска настава

Енглески језик

Математика

Правни поступци

Предузетништво

Радно право

Социологија са правима грађана

Српски језик и књижевност