Изборник Затворити

Испитни рок и комисија

Распоред полагања ванредних испита

Рок: јунски

Школска година: 2023/2024.

Економска група предмета

ЕКОНОМСКА
ГРУПА ПРЕДМЕТА

Ред.

бр.

Предмет

Дан и датум

Време

Комисија

1.

ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ
ЈЕЗИК

Понедељак

10.6.2024.

12:45

1. Горан Ћирић

2. Татјана Гајић

2.

РАЧУНОВОДСТВО

Понедељак

10.6.2024.

11:50

1. Виолета Ђаковић

2. Гордана Милојевић

3.

ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Уторак

18.6.2024.

15:00

1. Тамара Божидаревић

2. Дејан Гаџић

4.

ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА

Уторак

18.6.2024.

9:20

1. Драган Мандић

2. Виолета Јеврић

5.

БАНКАРСТВО

Среда

12.6.2024.

9:00

1. Дејан Гаџић

2. Бранко Јовановић

6.

ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ

Уторак

18.6.2024.

9:20

1. Драган Мандић

2. Виолета Јеврић

7.

ЕКОНОМСКО ПОСЛОВАЊЕ

Уторак

11.6.2024.

9:00

1. Бранко Јовановић

2. Дејан Гаџић

8.

МАРКЕТИНГ

Четвртак

13.6.2024.

10:00

1. Татјана Илић

2. Бранко Јовановић

9.

СТАТИСТИКА

Среда

19.6.2024.

14:00

1. Слађана Николић

2. Наталија Петровић

10.

КОМЕРЦИЈАЛНО ПОЗНАВАЊЕ
РОБЕ

Уторак

11.6.2024.

9:00

1. Катарина Антић

2. Ивана Сојкић

11.

ЕКОНОМИЈА

Понедељак

17.6.2024.

10:00

1. Марија Милошевић

2. Љиљана Јевремовић

 

Правна група предмета

ПРАВНА ГРУПА ПРЕДМЕТА

Ред.

бр.

Предмет

Дан и датум

Време

Комисија

1.

УВОД У ПРАВО

Четвртак

13.6.2024.

9:20

1. Весна Смиљковић

2. Весна Мијатовић

2.

ВЕШТИНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

Уторак

11.6.2024.

11:00

1. Милена Милетић

2. Зорица Милошевић

3.

САВРЕМЕНА ПОСЛОВНА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА

Уторак

18.6.2024.

12:45

1. Светлана С.Блажић

2. Јованка Милорадовић

4.

ОСНОВИ РАДНОГ ПРАВА

Четвртак

20.6.2024.

10:00

1. Јованка Милорадовић

2. Светлана С.Блажић

5.

ОСНОВИ КРИВИЧНОГ ПРАВА И КРИМИНАЛИСТИКЕ

Уторак

11.6.2024

10:00

1. Дејан Петковић

2. Оливера Миљаковић

6.

УВОД У ПРИВРЕДНО ПРАВО

Уторак

11.6.2024

10:00

1. Дејан Петковић

2. Оливера Миљаковић

7.

МАТИЧНА ЕВИДЕНЦИЈА

Среда

19.6.2024.

16:00

1. Весна Смиљковић

2. Весна Мијатовић

 

Опште-образовни предмети

Ред.

бр.

Предмет

Дан и датум

Време

Комисија

1.

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Среда

12.6.2024.

16:00

1. Драгана Марковић

2. Данијела Илић

2.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Петак

14.6.2024.

8:15

1. Горан Ћирић

2. Татјана Гајић

3.

МАТЕМАТИКА

Уторак

11.6.2024.

9:00

1. Миланка Ћирић

2. Зоран Антић

4.

ФИЗИКА

Уторак

11.6.2024.

12:45

1. Владимир Обрадовић

2. Микица Пршић

5.

ГЕОГРАФИЈА

Среда

19.6.2024.

15:00

1. Милица Вељковић

2. Драгана Соколовић

6.

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК

Понедељак

10.6.2024.

10:00

1. Јелена Несторовић

2. Драгана Митић

7.

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК

Понедељак

10.6.2024.

10:00

1. Јелена Несторовић

2. Драгана Митић

8.

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

Уторак

18.6.2024.

9:20

1. Драган Мандић

2. Слађана Ђорђевић

9.

ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Четвртак

13.6.2024.

12:45

1. Ивана Сојкић

2. Катарина Антић

10.

СОЦИОЛОГИЈА

Четвртак

13.6.2024.

17:50

1. Југослав Лазић

2. Марија Челић

11.

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Уторак

11.6.2024.

16:55

1. Звонко Ћирић

2. Душан Чуљић

12.

ИЗАБРАНИ СПОРТ-изабрани обавезни

Среда

19.6.2024.

15:00

1. Дејан Ракановић

2. Никола Манић

 

Распоред полагања матурског/завршног испита