Изборник Затворити

Трговински техничар-Испит

Питања за полагање ванредних испита по разредима и предметима код трговинског техничара

Први разред

Трговински техничар - Први разред

Преузми

Верска настава

Грађанско васпитање

Енглески језик

Историја

Рачунарство и информатика

Српски језик и књижевност

Хемија

Други разред

Трговински техничар - Други разред

Преузми

Верска настава

Енглески језик

Српски језик и књижевност

Хемија

Трећи разред

Трговински техничар- Трећи разред

Преузми

Верска настава

Грађанско васпитање

Енглески језик

Познавање робе

Српски језик и књижевност

Четврти разред

Трговински техничар - Четврти разред

Преузми

Верска настава

Енглески језик

Социологија са правима грађана

Српски језик и књижевност