Изборник Затворити

Трговац

Овај профил уписују ученици који желе да за три године школовања стекну довољно знања и вештина из области трговине и економије, да могу одмах да почну да раде после завршетка школе или уколико се предомисле наставе школовање на одговарајућим високим струковним школама.

Циљ стручног образовања је да ученици стекну све вештине и знања за професионално обављање посла, па тако будући трговци већим делом сваке године свога школовања уче стручне предмете: Трговинско пословање, Економика трговине, Познавање робе, Психологија потрошача. У првом разреду једном недељно, а у другом и трећем разреду по два пута недељно часови практичне наставе се одвијају у трговинским објектима где ученици у пракси имају прилику да провере своја знања у обављању трговинских послова.

Наставни садржаји из стручних предмета усмерени су да будући трговци по завршетку школовања знају и умеју да обављају послове попут: пријема, смештаја и чувања робе у трговинским објектима пријема и услуживања купаца, размеравање и паковање робе, аранжирање излога, наплата продате робе, да овладају етиком и пословним бонтоном.