Изборник Затворити

Упис

Планирани упис

Ове школске године планиран је упис осам одељења, по образовним профилима наведеним у Табели 1. О коначном броју одељења и образовним профилима одлуку доноси Министарство просвете и детаљан преглед одобрених одељења и образовних профила објављује у Конкурсу за упис ученика у средње школе (негде крајем маја). Календар активности за упис ученика у средње школе за текућу годину преузмите ОВДЕ. Више информација можете добити на званичном порталу за упис ученика у средњу школу МОЈА ШКОЛА или порталу МОЈА СРЕДЊА ШКОЛА.

Табела 1. Планирани упис 2023/2024.

Образовни профил

Број одељења

Школа у Крушевцу

1

1

2

1

1

1

Школа у Ћићевцу

Економски техничар

1

Укупно

8

Сви профили уписују по 28 ученика и у четвртом степену су, осим трговца који је у трећем степену.

Број бодова који вам је потребан за упис у одређени профил можете видети у Табели 2.

Табела 2. Минимални и максимални број бодова потребних за упис по годинама и профилима (2014-2022.)

Школа у Крушевцу 2014/2015. 2015/2016. 2016/2017. 2017/2018. 2018/2019. 2019/2020. 2020/2021. 2021/2022. 2022/2023. 2023/2024.
Економски техничар 68,16-96,20 79,36-94,25 79,41-93,25 74,87-96,50 79,99-96,05 76,81-92,18 82,57-96,63 82,16-96,83 79,96-95,38 72,32-91,42
Комерцијалистa / / 76,70-92,25 73,37-92,57 75,38-93,98 68,91-82,05 74,23-83,23 73,82-86,96 71,67-88,60 64,97-90,25
Туристички техничар / / / / / / / / / 69,15-84,78
Финансијско-рачуноводствени техничар*1 70,76-96,40 82,40-94,85 81,30-93,07 77,15-95,25 78,51-94,23 66,87-94,23 76,88-92,89 78,12-97,28 75,99-94,65 58,75-93,60
Правно-пословни техничар*2 65,00-95,20 75,55-92,00 81,15-95,84 77,19-92,00 78,98-90,47 73,32-91,20 79,32-96,05 81,42-96,76 78,65-93,60 50,22-96,85
Трговац / 48,76-75,44 42,10-74,85 45,60-67,81 42,70-63,08 42,19-67,66 45,66-63,66 / 42,62-64,66 44,33-57,88
Одељење у Ћићевцу 2014/2015. 2015/2016. 2016/2017. 2017/2018. 2018/2019. 2019/2020. 2020/2021. 2021/2022. 2022/2023. 2023/2024.
Економски техничар 54,20 -93,24 61,01 -87,96 66,65 -91,71 61,87-85,21 65,95-96,05 52,04-89,03 56,13-91,73 50,82-95,75 54,28-73,99 54,49-85,85

*1 финансијско-рачуноводствени техничар први пут се уписује од 2022-2023. Пре тога уписиван је финансијски администратор.

*2 правно-пословни техничар се први пут уписује од 2019/2020. Пре тога уписиван је правни техничар.

Код образовног профила Трговац, од школске 2022/23. године новина је што ће четири ученика моћи да похађају наставу по дуалном моделу (више информација о дуалном моделу можете наћи ОВДЕ)

Документа која су неопходна за упис:

  1. Извод из матичне књиге рођених,
  2. Попуњена пријава за упис ученика у средњу школу,
  3. Сведочанство о завршеној основној школи,
  4. Сведочанства последња три разреда основне школе,
  5. Уверење о положеном завршном испиту,
  6. Лекарско уверење о испуњењу здравствених услова који су прописани за образовни профил у који се ученик уписује.