Изборник Затворити

Упис

Упис ученика у први разред школске 2020/21. године обавиће се у два уписна круга. Први ће бити у четвртак 09.07. и петак 10.07.2020. године у периоду од 8 до 15 часова, а други уписни круг у понедељак 13.07.2020. године такође од 8 до 15 часова.

Документа која су неопходна за упис:

  1. Попуњена пријава за упис ученика у средњу школу,
  2. Уверење о положеном завршном испиту и оригинално сведочанство о завршеној основној школи,
  3. Лекарско уверење о испуњењу здравствених услова који су прописани за образовни профил у који се ученик уписује.

Извод из матичне књиге рођених школа прибавља по службеној дужности из базе података еУправе Републике Србије.