Изборник Затворити

Испитни рок и комисија

Распоред полагања ванредних испита

Рок: јануарско-фебруарски

Школска година: 2023/2024.

Економска група предмета

ЕКОНОМСКА ГРУПА ПРЕДМЕТА

Ред.

бр.

Предмет

Дан и датум

Време

Комисија

1.

ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Понедељак

5.2.2024.

12:00

1. Горан Ћирић

2. Татјана Гајић

2.

РАЧУНОВОДСТВО

Понедељак

12.2.2024.

11:00

1. Гордана Милојевић

2. Виолета Ђаковић

3.

ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Петак

23.2.2024.

11:00

1. Славица С. Лукић

2. Тамара Божидаревић

4.

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА

Среда

7.2.2024.

15:00

1. Невенка Бабић

2. Нада Шутановац

5.

ПРИНЦИПИ ЕКОНОМИЈЕ

Понедељак

5.2.2024.

11:00

1. Сташа Крстић

2. Невенка Бабић

6.

ЕКОНОМСКО ПОСЛОВАЊЕ

Четвртак

8.2.2024.

12:30

1.  Бранко Јовановић

2.  Дејан Гаџић

7.

СТАТИСТИКА

Петак

23.2.2024.

11:00

1. Слађана Николић

2. Марија Милошевић

8.

ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА

Уторак

13.2.2024.

10:00

1. Драган Мандић

2. Виолета Јеврић

9.

НАБАВКА И ФИЗИЧКА ДИСТРИБУЦИЈА

Петак

9.2.2024.

11:00

1. Добрила Грујић

2. Дејан Гаџић

Правна група предмета

ПРАВНА ГРУПА ПРЕДМЕТА

Ред.

бр.

Предмет

Дан и датум

Време

Комисија

10.

ОСНОВИ РАДНОГ ПРАВА

Среда

7.2.2024.

13:00

1. Дејан Петковић

2. Јованка Милорадовић

11.

ДАКТИЛОГРАФИЈА И АДМИНИСТРАТИВНО ПОСЛОВАЊЕ

Уторак

6.2.2024.

9:00

1. Мирослав Стевановић

2. Јованка Милорадовић

12.

ОСНОВИ КРИВИЧНОГ ПРАВА И КРИМИНАЛИСТИКЕ

Четвртак

22.2.2024.

12:30

 

1.  Оливера Миљаковић

2.  Дејан Петковић

 

13.

ДРЖАВНО УРЕЂЕЊЕ

Четвртак

22.2.2024.

9:00

1. Светлана С.Блажић

2. Јованка Милорадовић

14.

ПРАВНИ ПОСТУПЦИ

Четвртак

22.2.2024.

9:00

1. Светлана С.Блажић

2. Јованка Милорадовић

15.

РАДНО ПРАВО

Четвртак

22.2.2024.

9:00

1. Светлана С.Блажић

2. Јованка Милорадовић

16.

УВОД У ПРИВРЕДНО ПРАВО

Четвртак

8.2.2024.

12:30

1. Дејан Петковић

2. Оливера Миљаковић

17.

ПРАВО

Четвртак

8.2.2024.

13:00

1. Дејан Петковић

2. Оливера Миљаковић

18.

УВОД У ПРАВО

Среда

14.2.2024

11:00

1. Весна Смиљковић

2. Весна Мијатовић

19.

МАТИЧНА ЕВИДЕНЦИЈА

Понедељак

12.2.2024.

16:00

1. Весна Смиљковић

2. Весна Мијатовић

20.

КОРЕСПОНДЕНЦИЈА И ПРАВНИ ПОСЛОВИ

Среда

14.2.2024.

16:00

1. Јованка Милорадовић

2. Мирослав Стевановић

21.

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

Петак

9.2.2024.

10:00

1. Весна Мијатовић

2. Дејан Петковић

22.

ПРАВО ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

Уторак

13.2.2024.

13:00

1. Оливера Миљаковић

2. Весна Мијатовић

23.

ПОСЛОВИ ПРАВНОГ ПРОМЕТА

Понедељак

12.2.2024.

16:00

1. Весна Смиљковић

2. Весна Мијатовић

24.

ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА И ЗАШТИТА НА РАДУ

Понедељак

12.2.2024.

16:00

1. Гордана Лукић

2. Мирослав Стевановић

25.

СЛУЖБА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Четвртак

22.2.2024.

9:00

1. Гордана Лукић

2. Мирослав Стевановић

26.

СИСТЕМ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Понедељак

12.2.2024.

16:00

1. Гордана Лукић

2. Мирослав Стевановић

Опште-образовни предмети

Ред.

бр.

Предмет

Дан и датум

Време

Комисија

1.

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Петак

9.2.2024.

9:00

1. Драгана Марковић

2. Бранкица Милановић

2.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Понедељак

5.2.2024.

12:00

1. Горан Ћирић

2. Татјана Гајић

3.

МАТЕМАТИКА

Уторак

6.2.2024.

10:00

1. Микица Пршић

2. Татјана Матић

4.

ИСТОРИЈА

Понедељак

5.2.2024.

 

11:00

 

 

1. Бошко Анђелковић

2. Ана Филиповић

5.

ФИЗИКА

Уторак

6.2.2024.

13:00

1. Владимир Обрадовић

2. Микица Пршић

6.

ЕКОЛОГИЈА

Четвртак

8.2.2024.

13:00

1.  Ивана Сојкић

2. Катарина Антић

7.

СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА

Понедељак

19.2.2024.

9:00

1. Марија Челић

2. Југослав Лазић

 

8.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Среда

7.2.2024.

15:00

1. Ракановић Дејан

2. Манић Никола

 

9.

ГЕОГРАФИЈА

Уторак

13.2.2024.

13:00

1. Милица Вељковић

2. Наташа Милошевић

10.

ФИЛОЗОФИЈА

Уторак

6.2.2024.

17:00

1. Дејан Мишковић

2. Милена Милетић

11.

ЛОГИКА

Уторак

6.2.2024.

17:00

1. Дејан Мишковић

2. Милена Милетић

12.

ВЕРСКА НАСТАВА

Четвртак

22.2.2024.

10:00

1. Марко Димитријевић

2. Наташа Милошевић

Распоред полагања матурског/завршног испита

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ УЧЕНИКА

ПРЕДМЕТ

ДАТУМ

ВРЕМЕ

КОМИСИЈА

ПЕТРОВИЋ АЛЕКСА

Правно-пословни техничар

Српски језик и књижевност

9.2.2024.

9:00

Драгана Марковић

Бранкица Милановић

Тест теоријског знања

 

30.1.2024.

11:00

Дејан Петковић

Јованка Милорадовић

Екстерни члан

Практични рад

 

1.2.2024.

9:00

Светлана Савић Блажић

Оливера Миљаковић

Екстерни члан

ЖИВКОВИЋ ПАВЛЕ

Трговински техничар

Српски језик и књижевност

9.2.2024.

9:00

Драгана Марковић

Бранкица Милановић

Маркетинг

23.2.2024.

9:00

Тања Илић

Наталија Петровић

Практична настава

12.2.2024.

13:30

Слађана Лазаревић

Добрила Грујић

НИКОЛИЋ ЈОВАНА

Техничар обезбеђења

Српски језик и књижевност

9.2.2024.

9:00

Драгана Марковић

Бранкица Милановић

Систем обезбеђења – усмени део

13.2.2024.

9:00

Гордана Лукић

Мирослав Стевановић

Систем обезбеђења – практични део

14.2.2024.

10:00

Гордана Лукић

Мирослав Стевановић