Изборник Затворити

Туристички техничар-Испит

Питања за ванредни испит по разредима и предметима за туристичког техничара

Први разред

Туристички техничар - Први разред

Преузми

Агенцијско и хотелијерско пословање

Географија

Грађанско васпитање

Екологија и заштита животне средине

Италијански језик

Основе туризма и угоститељства

Српски језик и књижевност

Хемија

Други разред

Туристички техничар- Други разред

Преузми

Српски језик и књижевност

Физика

Трећи разред

Туристички техничар- Трећи разред

Преузми

Грађанско васпитање

Српски језик и књижевност

Четврти разред

Туристички техничар- Четврти разред

Преузми

Српски језик и књижевност

преузми