Изборник Затворити

Комерцијалиста-Испит

Питања по разредима и годинама за полагање ванредног испита код смера комерцијалиста

Први разред

Комерцијалиста - Први разред

Преузми

Верска настава

Географија

Грађанско васпитање

Енглески језик

Историја

Италијански језик

Математика

Право

Принципи економије

Рачунарство и информатика

Рачуноводство у трговини

Српски језик и књижевност

Физика

Други разред

Комерцијалиста - Други разред

Преузми

Биологија

Верска настава

Енглески језик

Италијански језик

Математика

Право

Српски језик и књижевност

Хемија

Трећи разред

Комерцијалиста - Трећи разред

Преузми

Верска настава

Грађанско васпитање

Енглески језик

Италијански језик

Математика

Међународна шпедиција

Пословна информатика

Српски језик и књижевност

Статистика

Четврти разред

Комерцијалиста - Четврти разред

Преузми

Верска настава

Енглески језик

Италијански језик

Маркетинг

Математика

Предузетништво

Социологија са правима грађана

Српски језик и књижевност

Финансије