Изборник Затворити

Техничар обезбеђења-Испит

Испитна питања по разредима и предметима за полагање ванредних испита код смера техничар обезбеђења

Први разред

Техничар обезбеђења - Први разред

Преузми

Верска настава

Грађанско васпитање

Енглески језик

Историја

Рачунарство и информатика

Српски језик и књижевност

Хемија

Други разред

Teхничар обезбеђења - Други разред

Преузми

Верска настава

Географија

Дактилографија и административни послови

Енглески језик

Заштита од пожара и заштита на раду

Историја

Основи радног права

Психологија

Систем обезбеђења

Српски језик и књижевност

Физика

Трећи разред

Техничар обезбеђења - Трећи разред

Преузми

Верска настава

Грађанско васпитање

Енглески језик

Заштита од пожара и заштита на раду

Историја

Основи економије

Основи кривичног права и криминалистике

Основи радног права

Систем обезбеђења

Социологија

Српски језик и књижевност

Четврти разред

Техничар обезбеђења - Четврти разред

Преузми

Верска настава

Енглески језик

Заштита од пожара и заштита на раду

Историја

Основи матичне евиденције

Основи правних поступака

Систем обезбеђења

Служба обезбеђења

Српски језик и књижевност

Устав и права грађана