Изборник Затворити

Пословни администратор – Испит

Питања по разредима и предметима

Први разред

Пословни администратор- Први разред

Преузми

Верска настава

Грађанско васпитање

Енглески језик

Историја

Италијански језик

Пословни енглески језик

Рачунарство и информатика

Српски језик и књижевност

Други разред

Пословни администратор- Други разред

Преузми

Верска настава

Енглески језик

Историја

Италијански језик

Математика

Пословни енглески језик

Право

Српски језик и књижевност

Трећи разред

Пословни адмистратор- Трећи разред

Преузми

Верска настава

Вештине комуникације

Грађанско васпитање

Енглески језик

Италијански језик

Канцеларијско пословање

Математика

Пословни енглески језик

Српски језик и књижевност

Четврти разред

Пословни администратор - Први разред

Преузми

Верска настава

Енглески језик

Италијански језик

Математика

Пословни енглески језик

Право

Предузетништво

Социологија са правима грађана

Српски језик и књижевност