Изборник Затворити

Матурски испит

Презентација матуре

Маркетинг

Јавне финансије

Девизно и царинско пословање – изборни предмет – финансијски техничар

Финансијско пословање – изборни предмет – финансијски техничар

Монетарна економија и банкарство – изборни предмет

Рачуноводство – изборни предмет

Основи правних поступака – теме за практични рад

Основи правних поступака – теоријска питања

Послови правног промета – теоријска питања

Основи матичне евиденције – теме за практични рад

Приручник за полагање матурског испита за ПА за школску 2015/16.

Приручник за полагање матурског испита за ФА за школску 2015/16.

Приручник о полагању матурског испита у образовном профилу КОМЕРЦИЈАЛИСТА за школску 2019/20.

Правилник о полагању матурског испита за образовни профил КОМЕРЦИЈАЛИСТА

Приручник о полагању завршног испита у образовном профилу ТРГОВАЦ

Упутство за израду матурских испита

Шаблон за израду матурског рада

Задаци који се изузимају из приручника за полагање матурског испита школске 2019/20.