Изборник Затворити

Органи управљања

Директор:

Владимир Томашевић, професор физичког васпитања

Помоћник директора:

Слађана Илић, професор економске групе предмета

Секретар:

Данијела Милојевић, дипломирани правник

Стручни сарадници:

Зорица Милошевић, психолог

Марина Кричак, педагог

Рачуноводство:

Славица Анђелић, шеф рачуноводства

Душица Вучковић, благајник

Школски одбор:

Јасмина Црноглавац – председник (представник запослених)

Гордана Милојевић (представник запослених)

Љиљана Јевремовић (представник запослених)

Андријана Тасић (представник локалне самоуправе)

Немања Станковић (представник локалне самоуправе)

Иван Спаић (представник локалне самоуправе)

Небојша Васиљевић (представник Савета родитеља)

Наташа Сијић (представник Савета родитеља)

Александар Јевтић (представник Савета родитеља)

Лице за заштиту података о личности:

Данијела Милојевић, секретар школе, тел. 037/492658, mail: ekotrgks@gmail.com

Административни радник:

Данијела Кнежевић