Изборник Затворити

Право

Устав Републике Србије

Кривични законик

Законик о кривичном поступку

Образац кривичне пријаве

Образац оптужнице

Пример оптужнице

Пример пресуде у кривичном поступку

Пример жалбе у кривичном поступку

Закон о парничном поступку

Пример тужбе у парничној ствари

Пример пресуде 1. степена у парничној ствари

Пример жалбе на пресуду 1. степена у парничној ствари

Пример пресуде 2. степена у парничној ствари

Закон о раду

Закон о здравственом осигурању

Закон о ванпарничном поступку

Закон о општем управном поступку

Закон о привредним друштвима

Правилник о раду

Образац одлуке о потреби заснивања радног односа

Образац огласа о попуни радних места

Образац пријаве ради заснивања радног односа

Образац радне биографије

Образац одлуке о избору кандидата

Образац обавештења о избору кандидата

Образац решења о годишњем одмору у целини

Образац решења о годишњем одмору у два дела

Радни задатак у вези израде решења о годишњем одмору

Радни задатак у вези израде решења о годишњем одмору у два дела

Образац решења о плаћеном одсуству

Образац решења о неплаћеном одсуству

Образац решења о мировању радног односа

Радни задатак бр. 1

Радни задатак бр. 5

Приручник за полагање матурског испита