Изборник Затворити

Правно – пословни техничар

Правно-пословни техничар је развијен на нивоу средњестручног образовања, а школовање траје четири године, после завршене основне школе.

Правно-пословни техничар је реформисани правни техничар. Од школске 2019/20. године образовни профил правни техничар мења назив у правно-пословни техничар уз извесне садржинске промене. Измена је највише ишла у правцу повећања броја стручних предмета, а посебно часова вежби.

Циљ стручног образовања за квалификацију Правно-пословног техничара је оспособљавање ученика за:
– вођење правно-пословне администрације,
– пословне кореспонденције и комуникације,
– администрације о запосленима,
– обављање оперативних послова у области јавне управе,
– планирање и организовање пословних активности.

Поред неопходних стручних знања, практичне вештине неопходне за обављање послова, ученици овог профила стичу на часовима вежби, у оквиру наставе у блоку, као и у оквиру секција које се организују у школи. Настава у блоку реализује се у разним државним институцијама и предузећима.

Кроз праксу и разне симулације ученици имају прилику да повежу знања стечена у оквиру стручних предмета и на тај начин добију целокупну слику правног система ове земље.

Ученици овог профила могу наставити даље школовање на разним факултетима у вези са стеченим стручним знањем: Правни факултет, Факултет организационих наука, Економски факултет, Политичке науке, факултетима за маркетинг, менаџмент и сл. али и на другим несродним факултетима: Филолошки, Филозофски (историја, психологија, филозофија, социјологија)..

Наставни план и програм општеобразовних предмета можете погледати ОВДЕ, а стручних предмета ОВДЕ.