Изборник Затворити

Упис

Упис ученика у први разред школске 2021/22. године обавиће се у два уписна круга. Први ће бити у понедељак 12.07. и уторак 13.07.2021. године у периоду од 8 до 15 часова, а други уписни круг у петак 16.07.2021. године такође од 8 до 15 часова. У наведеним терминима упис ће се обавити и у матичној школи и у одељењу у Ћићевцу.

Документа која су неопходна за упис:

  1. Попуњена пријава за упис ученика у средњу школу,
  2. Уверење о положеном завршном испиту и оригинално сведочанство о завршеној основној школи,
  3. Лекарско уверење о испуњењу здравствених услова који су прописани за образовни профил у који се ученик уписује.

Извод из матичне књиге рођених школа прибавља по службеној дужности из базе података еУправе Републике Србије.

Након првог уписног круга слободних места има само код образовног профила Трговац у матичној школи (24 слободна места) и код образовног профила Економски техничар у Одељењу у Ћићевцу (2 слободна места).

Други уписни круг обавиће се у петак 16.07. од 8 до 15 часова.